Bảng giá Liền Kề B4 Trung Yên

Bảng giá Liền Kề B4 Trung Yên

Giá dự kiến:

Mặt đường nội bộ:180 tr/m2.


Mặt đường Yên Hòa:  200 tr/m2.
 

Mặt đường Nguyễn Chánh:  250 tr/m2.
 

Mặt đường Mạc Thái Tổ: 230 tr/m2.

Bảng Giá Chính Thức: 


Đất Xanh Miền Bắc - Phân đối độc quyền dự án Liền kề, Shophouse Belleville Hà Nội - B4 Nam Trung Yên

 HOTLINE :0942 713 468 - 0977 041 289

Copyright 2016 BDS. All right reserved

Liên hệ